Zobacz wszystkie scenariusze

Bezpieczna droga

Beata Jekiełek

Opis

Codziennie pokonujemy drogę z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Chodzimy na zajęcia dodatkowe, do koleżanki/kolegi, na plac zabaw. Na dzisiejszej lekcji razem z naszymi przyjaciółmi Dashem i Dotem, przypomnimy sobie zasady bezpieczeństwa dotyczące przechodzenia przez ulicę. Napiszemy dla robotów program, który przeprowadzi Dasha przez ulicę do kolegi Dota.

 

Przedmioty


zajęcia komputerowejęzyk polskimatematyka

Wielkość grupy

Podział klasy na 5 grup

 

Czas

45 minut

Klasy

4 - 4

Cele lekcji

       włączyć robota Dash i tablet,

       uruchomić aplikację Blockly,

       używać zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,

       wyjaśnić pojęcia: instrukcja warunkowa, algorytm,

       wykonać zadanie według instrukcji,

       współpracować w grupie.

Co będziesz potrzebować

Roboty i akcesoria

 • Dot
  Dot
 • Dash
  Dash

Załączniki do lekcji

  Potrzebne materiały

  tablety 5 sztuk
  papier 5 sztuk
  mazaki 5 sztuk
  rzutnik multimedialny

  Realizowane obszary podstawy programowej

  1. Język Polski.
  I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
  III. Tworzenie wypowiedzi.
  2. Matematyka.
  IV. Rozumowanie i tworzenie strategii
  3. Zajęcia techniczne.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta
  4. Informatyka
  I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów (pkt 2)
  II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i in-nych urządzeń cyfrowych.(pkt 1,8,9)
  IV. Rozwijanie kompetencji społecznych (pkt 2)

   

  1. Wprowadzenie do zajęć  (zajęcia techniczne, j. polski)

  a)        Przypomnienie prawidłowych zasad zachowania się na drodze, przy drodze i na przejściu dla pieszych.

  Nauczyciel pokazuje zdjęcie i prowadzi rozmowę kierowaną.

  ·      Wybierz bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię

  ·      Zachowajcie ostrożność

                                             

   

  ·      Znaczenie znaków drogowych: jakie znaki drogowe znacie, jakie znaki są dla Was szczególnie ważne?

   

   

  b)        Ustalenie przykładowej bezpiecznej drogi z domu na plac zabaw.

  Jak mogłaby wyglądać Wasza droga z domu na plac zabaw. Uczniowie podają swoją droga z domu do szkoły podając po kolei instrukcje czy iść prosto, w prawo, czy w lewo, kiedy się zatrzymać. (W zależności od wielkości grupy można zapytać kilku uczniów lub wszystkich). Nauczyciel podaje uczniom punkt A odnosząc go do konkretnego miejsca w okolicy i punkt B, którym jest bliski punktowi A plac zabaw. Uczniowie podają przepis na dojście z punktu A do punktu B, jest on zapisany na tablicy.

  Przykładowa droga:

  • Wyjdź z domu
  • Idź prosto 
  • Skręć w lewo
  • Przejdź przez przejście dla pieszych
  • Idź prosto
  • Skręć w prawo
  • Dotarłeś do celu

  c)        Wprowadzenie pojęcia algorytmu.

  Nauczyciel wprowadza pojęcie algorytmu na podstawie podanego przez uczniów przepisu na przejście drogi z punktu A do punktu B. Odnosi się do sytuacji z życia codziennego, jak chociażby wyjście po chleb, czy ugotowanie przez mamę zupy – wszystko to może się dziać tylko dlatego, że znamy algorytm, czyli schemat postępowania konieczny do zakupienia chleba, tak samo mama bez przepisu nie zrobiłaby po raz pierwszy zupy.

  2. Podział klasy na grupy zadaniowe 

  a)        klasa zostaje podzielona losowo na 5 grup;

  b)        każda grupa otrzymuje robota Dash, tablet, papier, mazak;

  c)        każda grupa ma zaprogramować robota tak, by przebył taką drogę, jaką utworzyliśmy przed chwilą;

  d)        uczniowie rysują drogę na kartce papieru zaznaczając start, przebieg trasy, przejście dla pieszych i koniec trasy.

  3. Przypomnienie aplikacji Blockly (rzutnik multimedialny) (j.polski)

  Wyjaśnienie/Przypomnienie uczniom ogólnych zasad, rozdanie kart z przetłumaczonymi instrukcjami. Zwrócenie uwagi na bloki, które będą nas szczególnie interesować.

   

  Polecenia z naszej drogi

  Bloki w j. angielskim z aplikacji Blockly – moduł Drive

   Wyjdź z domu

   

   Idź prosto

   

  Skręć w prawo

   

  Skręć w lewo


  Zatrzymaj się

   

  4. Uruchomienie aplikacji Blockly i zaprogramowanie drogi zapisanej na tablicy 

  a)   Uczniowie uruchamiają tablet, robota Dash i włączają aplikację Blockly, w której piszą program potrzebny do realizacji zadania, przykładowy program w załączniki 1.


  b)   Nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo na drodze. Rozmawia z uczniami
  o zasadach przechodzenia przez przejście dla pieszych. Naprowadza uczniów, na sytuacje w krajach, w których ruch jest lewostronny. Pokazuje zdjęcia np. z Wielkiej Brytanii. Rozmawia na temat programowania świateł i konsekwencji niepoprawnego zaprogramowania urządzeń.

  5. Modyfikacja drogi 

  a)   gdy dojedziemy do przejścia dla pieszych, Dash ma się zatrzymać;

  b)   gdy stoimy przed przejściem dla pieszych, mamy usłyszeć syreny a wszystkie światła Dasha mają mieć kolor czerwony; potrzebne bloki:

  moduł Sound  – Transport  Dash Fire Siren

  moduł Light – All Lights Red

  c)   gdy ruszymy, światła Dasha mają zmienić kolor na zielony:

  moduł Light – All Lights Green

  d)   na końcu trasy stawiamy Dota

  e)   Gdy robot Dash widzi robota Dota ma się z nim przywitać i zapytać, czy pójdziesz ze mną na plac zabaw, powitanie i pytanie trzeba nagrać w aplikacji Go.

  f)     Nauczyciel wyjaśnia instrukcję warunkową i pokazuje, w którym miejscu znajdziemy odpowiedni bloczek.

  moduł Control – if Dash See Dot

  g)   Na koniec trasy robot Dash może zatańczyć lub ucieszyć się w inny sposób, że udało mu się osiągnąć cel:

  moduł Animations – Dance Dash Confident

  Załącznik 2 – przykładowy program po wprowadzeniu zmian


  6. Podsumowanie zajęć

  Przykładowe pytania:

  a)     Która grupa pamiętała o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych (patrzymy w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo zanim przejdziemy)

  b)     Co podobało się Wam na zajęciach?

  c)     Czy dobrze pracowało Wam się w wylosowanych grupach?

  d)     Co byście zmienili w zajęciach?

  Metody pracy:

       pokaz

       słowne: wypowiedzi uczniów

       praktycznego działania

  Formy pracy:

       zbiorowa jednolita

       grupowa jednolita i zróżnicowana (w parach)

   

  Zaproś Dasha i Dota do swojej klasy!

  Apple, the Apple logo, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.