Zobacz wszystkie scenariusze

Jaka to melodia?

Joanna Apanasewicz

Opis

Uczniowie bardzo lubią grać na różnych instrumentach. Naukę gry na dzwonkach chromatycznych można zacząć już w przedszkolu. Odczyt nut mogą ułatwić kolorowe blaszki i przypisane im odpowiednie dźwięki. Podczas lekcji uczniowie nauczą Dasha grać różne melodie. Ich zadaniem będzie zakodowanie zapisu nutowego przy pomocy kolorów dostępnych w aplikacji Xylo. Uczniowie będą też mogli ułożyć własną melodię lub poprosić inną drużynę, aby odgadła o jaką piosenkę chodzi.

Przedmioty


edukacja muzyczna

Wielkość grupy

3-4

 

Czas

45min

Klasy

1 - 3

Cele lekcji

Uczeń:
- Odczytuje zapis nutowy nazywając dźwięki za pomocą nazewnictwa solmizacyjnego lub literowego.
- Odczytuje wartości rytmiczne nut (nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, pauza)
- Koduje melodię przy pomocy aplikacji Xylo.
- Zgodnie współpracuje z innymi

Co będziesz potrzebować

Roboty i akcesoria

  • Dot
    Dot
  • Dash
    Dash
  • Cymbałki
    Cymbałki

Potrzebne materiały

- Kartki papieru z pięciolinią, kredki

Realizowane obszary podstawy programowej

1. Edukacja muzyczna:
1 a)
- odtwarza proste rytmy głosem
- odtwarza i gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne
- odtwarza i gra na instrumentach melodycznych proste melodie i akompaniamenty
- realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy
1 b)
- rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz)
2) w zakresie tworzenia muzyki:
a) wie, że muzykę można zapisać i odczytać,
b) tworzy proste ilustracje dźwiękowe
d) wykonuje proste utwory

Przebieg lekcji: 

Odczytujemy wartości nut - 15 min

Przywitaj uczniów i opowiedz jaki będzie dzisiejszy cel zajęć. Przypomnijcie sobie z uczniami jakie znacie nuty i jakie są ich wartości rytmiczne. Możesz poszukać w Internecie planszę obrazującą zagadnienie wpisując w wyszukiwarce Google hasło: wartości rytmiczne nut.

Zaprezentuj zapis nutowy melodii pt. „Wlazł kotek” (do pobrania jako Załącznik nr 1) i razem z uczniami odczytajcie ten zapis, podpisując nuty wartościami solmizacyjnymi lub liczbowymi. Zwróćcie uwagę jakie wartości pojawiają się w zapisie. Spróbujcie najpierw wystukać melodię, a następnie w odpowiednim rytmie wyrecytować nazywając odpowiednie nuty.

Wlazł kotek

Powiedz uczniom, że możecie nauczyć Dasha tej piosenki! Co prawda Dash niestety nie zna wartości nut i nie umie ich nazywać, ale za to ma xylofon (dzwonki/cymbałki), na którym są kolory odpowiadające poszczególnym nutom. Zaprezentuj dzieciom kod, za pomocą którego możemy przełożyć nuty na kolory i odwrotnie (Załącznik nr 2). 

Gama C-dur


 

Możesz również rozdać uczniom gamę C-dur do pokolorowania odpowiednimi barwami (Załącznik nr 3), co pomoże im zapamiętać, jakim kolorom odpowiadają poszczególne nuty.

Uczymy Dasha melodii – 30 minut

Pierwszą melodię możecie zakodować wspólnie na jednym tablecie ale można również to zrobić w grupach. Po uruchomieniu aplikacji XYLO należy połączyć się ze swoim Dashem. W aplikacji jest zapisanych kilka melodii, które możecie wypróbować, zanim przystąpicie do działania.

Zwróć uczniom uwagę, że kropeczki pojawiające się na kolorowych polach są czasem w różnych odległościach. Czasem następują zaraz po sobie a czasem jest między nimi przerwa. Zapytaj uczniów, czy wiedzą dlaczego tak się dzieje. Jeśli odpowiedzą, że oznacza to różną wartość rytmiczną nut to pochwal je, a jeśli nie wpadną na to, zaprezentuj im prosty przykład i naprowadź na prawidłową odpowiedź.

Teraz możecie zakodować pierwszą melodię. Ustalcie, że ćwierćnuty będziecie ustawiać z odstępami a ósemki jedna po drugiej. Zaznaczcie wszystkie nuty na kolorowych polach, a następnie sprawdźcie, czy melodia brzmi prawidłowo. Jeżeli Dash prawidłowo zagra melodię, można mu wyznaczyć nagrodę: możliwość tańczenia w trakcie grania! W tym celu należy wybrać rodzaj ruchu w polu no motion.


Wręcz teraz grupom proste melodie do zakodowania (Załącznik nr 4) i poproś, aby zakodowały te melodie i nauczyły grać je Dasha. Możesz zrobić tak, że nie powiesz głośno jakie są tytuły melodii i zadaniem uczniów będzie odgadnięcie: Jaka to melodia?

Zakończenie

Pochwal uczniów za ich współpracę, zróbcie sobie wspólne zdjęcie. Możecie też nagrać telefonem występy Dasha i zaprezentować rodzicom na stronie internetowej!

 

Zaproś Dasha i Dota do swojej klasy!

Apple, the Apple logo, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.