Zobacz wszystkie scenariusze

Zasady ruchu drogowego z Dashem

Anna Świć

Opis

„Ruch drogowy” – to temat, który omawiany jest w przedszkolu corocznie, niezależnie od wieku dzieci, zmienia się tylko poziom trudności i rozległość omawianego zagadnienia.

Scenariusz zajęć może być realizowany już w grupie dzieci trzyletnich (wybieramy jego podstawową wersję i wykorzystujemy aplikację „Go”) Realizując go w grupie dzieci starszych wybieramy wersję wzbogaconą, a roboty programujemy w aplikacji „Blockly”).

Zajęcia mogą być zrealizowane już z użyciem jednego robota, natomiast każdy dodatkowy robot podnosi stopień trudności zajęć i ich atrakcyjność

Przedmioty


edukacja matematycznazajęcia komputerowenauczanie zintegrowaneedukacja społeczna

Wielkość grupy

dla całej klasy

 

Czas

0,5-1,5h

Klasy

przedszkole - zerówka

Cele lekcji

Dziecko:
•    bierze udział we wspólnych zabawach,
•    potrafi zaprogramować robota w aplikacji „Blockly”,
•    potrafi zaprogramować dwa lub trzy roboty w aplikacji „Blockly”, w taki sposób, żeby wzajemnie ze sobą współgrały (jeden czeka, aż drugi przejedzie dany odcinek drogi),
•    potrafi sterować robotem za pomocą aplikacji „Go", pokierować robotem w sposób przemyślany i celowy,
•    zna ogólne zasady ruchu rogowego, wie jak prawidłowo przejść na drugą stronę, zna podstawowe znaki drogowe,
•    rozróżnia prawą i lewą stronę, określa kierunki,

Co będziesz potrzebować

Roboty i akcesoria

  • Dash
    Dash

Potrzebne materiały

• Tablety z zainstalowanymi aplikacjami „Go”, „Blockly”
• Makieta ulicy do położenia na połączonych stolikach (najlepiej wykonać ze sztywnego papieru, od spodu przykleić w kilku miejscach taśmą do stolika; na makiecie powinna być ulica i przejścia dla pieszych)
• Mata Mistrzów Kodowania (można ją zastąpić rysując ulicę kredą na chodniku, układając ją z klocków lego lub drewnianych, wyklejając kolorową taśmą klejącą, itp)
• Znaki drogowe (do przygotowania przez dzieci samodzielnie, np. z wykorzystaniem kubeczków jednorazowych, rolek po papierze toaletowym lub można skorzystać z gotowych znaków drogowych, które często są elementem kompletu klocków)

Realizowane obszary podstawy programowej

• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych (podstawa programowa wych. przedszkolnego I obszar edukacyjny).
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (podstawa programowa wych. przedszkolnego IV obszar edukacyjny).
• Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (podstawa programowa wych. Przedszkolnego XIII obszar edukacyjny),

Przebieg zajęć:


Lekcja 1. Ruch drogowy na macie MK lub w terenie


        1.   Wspólne przygotowanie do zajęć:

·         Jeśli dysponujecie matą MK, za pomocą kolorowych kwadratów ułóżcie makietę ulicy. Jeśli zajęcia będą przeprowadzone bez maty, można wybrać któryś z wariantów opisanych w pomocach dydaktycznych. Wielkość makiety powinna uwzględniać wiek dzieci, które będą po niej chodziły.

·         Wykonajcie znaki drogowe lub skorzystajcie z gotowych. Sygnalizatorami świetlnymi mogą zostać wybrane przez nauczyciela chętne dzieci, które będą podnosić wycięte z papieru koła w kolorach: zielonym, pomarańczowym, czerwonym.

·         Przygotujcie urządzenia mobilne w ilości równej robotom, które będą wykorzystywane na zajęciach.


2.   Bezpiecznie przechodzę na drugą stronę ulicy:

·         Porozmawiajcie wspólnie z dziećmi o niebezpieczeństwach, jakie mogą je spotkać na ulicy.

·         Omówcie różne warianty przejścia na drugą stronę ulicy: kiedy jest sygnalizator świetlny, kiedy są tylko pasy (pamiętaj o zwróceniu uwagi na to, że tak małe dzieci nie powinny w ogóle samodzielnie przechodzić przez ulicę, wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej).

·         Poproś każde dziecko, aby przeszło w prawidłowy sposób przez przejście dla pieszych na makiecie.

·         Możesz również zrobić to sama, wykonując przy tym jakiś błąd (np.: popatrzeć w niewłaściwych kierunkach), a zadaniem dzieci będzie wychwycenie tego błędu.

·         Powiedz dzieciom, że dzisiaj to Dash będzie uczył się przechodzić przez ulicę, ale następnie zmieni się z pieszego w pojazd i będzie po ulicy jeździł, stosując się do występujących na niej znaków drogowych.

·         Ustawcie Dasha na brzegu ulicy przy przejściu dla pieszych, wspólnie z dziećmi ustalcie, w którą stronę i ile razy powinien się popatrzyć robot zanim wejdzie na przejście dla pieszych.

·         Jeśli pracujesz z 3-4 latkami, korzystając z aplikacji „Go” poruszajcie głową Dasha w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo, następnie posterujcie nim w taki sposób, żeby przeszedł na drugą stronę ulicy. Kolejne dziecko wraca Dashem z powrotem. Powtarzamy zabawę do momentu, kiedy wszystkie chętne dzieci sterowały robotem.

·         Następnie spróbujcie wersji z sygnalizatorem świetlnym. Wybrane dziecko niech trzyma dwa koła: czerwone i zielone. Po podniesieniu czerwonego Dash musi stać, a podnosząc zielone -  Dash przechodzi na drugą stronę ulicy.

·         W przypadku dzieci starszych warto zamiast aplikacji „Go” wybrać aplikację „Blockly” i zaprogramować Dasha na bezpieczne przejście przez ulicę.

 

3.   Dash jest samochodem i bezpiecznie jeździ po ulicy

(dla dzieci 5-6 letnich):

·         Omówcie z dziećmi znaczenie wszystkich znaków drogowych, które są ustawione na makiecie. Warto wykorzystać takie znaki jak: zakaz skrętu w prawo, zakaz skrętu w lewo, nakaz jazdy prosto, nakaz jazdy w lewo, nakaz jazdy w prawo. Znakami drogowymi mogą też być dzieci, które będą trzymały tabliczki z symbolami wybranych znaków drogowych.

·         Podziel dzieci na 2-3 osobowe zespoły, które kolejno będą programować Dasha w aplikacji „Blockly”. Każdy zespół ustala pomiędzy sobą, którędy będzie jechał Dash, następnie programują go i sprawdzają, czy Dash prawidłowo wykonał zadanie i dokonują ewentualnych poprawek.

·         Zróbcie zmianę tak, by dzieci, które programowały Dasha stały się znakami drogowymi, a dzieci, które były znakami będą teraz programować.

·         Po skończonych zajęciach dzieci wspólnie z nauczycielem sprzątają wykorzystywane na zajęciach pomoce dydaktyczne.


4.  Programowanie robotów.

·        Dzieci młodsze pracują z aplikacją „Go”, ich zadaniem jest właściwe przeprowadzenie Dasha na drugą stronę ulicy. Za ruchy głową robota jest odpowiedzialna prawa część ekranu. Uprzednio należy wybrać ikonkę z narysowaną głową (trzecia od prawej strony).


·        Dzieci starsze to samo zadanie będą wykonywały w aplikacji „Blockly”. Do wykonania zadania potrzebne będą komendy z szuflad: „Look” i „Drive”. Szuflada „Look” jest odpowiedzialna za ruch głowy, a szuflada „Drive” za ruch całego Dasha.

 

·        Drugim zadaniem dla dzieci starszych będzie zaprogramowania Dasha, który jest samochodem, w taki sposób, żeby jadąc wybraną przez dzieci trasą, stosował się do występujących na niej znaków drogowych. Do wykonania zadania potrzebne będą komendy z szuflady „Drive”, takie jak „forward”, „turn left”, „turn right”.

                      

Sugestie:

·         W przypadku, kiedy dzieci słabo radzą sobie z aplikacją „Blockly” można korzystać z jednego robota, lub tak wybierać trasy przejazdu, żeby nie zazębiały się ze sobą.

·         W przypadku, kiedy mamy do czynienia z dziećmi już dość sprawnie posługującymi się aplikacją „Blockly” możecie spróbować zaprogramować roboty w taki sposób, żeby były od siebie zależne (jeśli jeden jedzie prosto, to drugi, który chce skręcić musi poczekać). Dzięki temu wykorzystana będzie dodatkowa szufladka: „control”, a w niej klocek „wait for…”.

·         Możecie również popróbować wersji z kilkoma robotami sterowanymi w aplikacji „Go”, dodatkowo kilkoro dzieci może być pieszymi. Zadaniem osób sterujących robotami będzie takie nimi poruszanie, aby nie doszło do kolizji z pieszymi i innymi Dashami.

 

Lekcja 2. Ruch drogowy na makiecie stolikowej

1.   Wspólne przygotowanie do zajęć:

·         W dzień poprzedzający zajęcia z robotami możecie wspólnie z dziećmi wykonać makietę ulicy, korzystając z wybranych przez siebie materiałów (warto sprawdzić, czy będzie bezproblemowo poruszał się po nich Dash). Jeżeli pracujesz z dziećmi młodszymi, wystarczy jeśli dzieci przygotują wspólnie z nauczycielem sygnalizatory świetlne, natomiast ulicę nauczyciel samodzielnie.

·         Złączcie stoliki, przyklejcie na nich makietę ulicy, na niej ustawcie sygnalizatory świetlne i znaki drogowe.

·         Przygotujcie urządzenia mobilne w ilości równej robotom, które będą wykorzystywane na zajęciach.

 

2.   Bezpiecznie przechodzę na drugą stronę ulicy:

·         Przypomnijcie razem z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy.

·         Przy pomocy aplikacji „Go” przeprowadźcie bezpiecznie Dasha na drugą stronę ulicy.

·         W przypadku dzieci starszych skorzystajcie z aplikacji „Blockly”.

 

3.   Dash jest samochodem i bezpiecznie jeździ po ulicy (dla dzieci 5-6 letnich):

·         Przypomnijcie z dziećmi (dokładnie omówiliście je na lekcji nr 1) znaczenie wszystkich znaków drogowych, które są ustawione na makiecie.  

·         Podziel dzieci na dwu, trzyosobowe zespoły, które kolejno będą programować Dasha w aplikacji „Blockly”.

·         Każdy zespół ustala pomiędzy sobą, którędy będzie jechał Dash, następnie programują go, sprawdzają czy Dash prawidłowo wykonał zadanie i dokonują ewentualnych poprawek. Tutaj warto już tak programować roboty, żeby musiały wzajemnie na siebie uważać. Dodatkowo można dodać dźwięk klaksonu, w momencie zbliżania się jednego robota do drugiego.

·         Po skończonych zajęciach dzieci wspólnie z nauczycielem sprzątają wykorzystywane na zajęciach pomoce dydaktyczne.

4.   Programowanie robotów.

 Roboty są programowane analogicznie jak na lekcji 1.

 

Zaproś Dasha i Dota do swojej klasy!

Apple, the Apple logo, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.